ห้องพักและราคา

บรรยากาศ ห้องพัก

JR.SUIT

รายละเอียด
  • รายเดือน 27,000 บาท ประกัน 5,000 บาท
บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เคเบิ้ลทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องทำน้ำอุ่น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องปรับอากาศ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

อ่างอาบน้ำ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ตู้เย็น

ดีลักซ์ เอ

รายละเอียด
  • รายเดือน 24,000 บาท ประกัน 5,000 บาท
บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เคเบิ้ลทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องทำน้ำอุ่น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องปรับอากาศ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

อ่างอาบน้ำ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ตู้เย็น

ดีลักซ์ บี

รายละเอียด
  • รายเดือน 22,000 บาท ประกัน 5,000 บาท
บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เคเบิ้ลทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องทำน้ำอุ่น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องปรับอากาศ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

อ่างอาบน้ำ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ตู้เย็น

ซูพีเรียร์

รายละเอียด
  • รายเดือน 18,000 บาท ประกัน 5,000 บาท
บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เคเบิ้ลทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องทำน้ำอุ่น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องปรับอากาศ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

อ่างอาบน้ำ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ตู้เย็น

หมายเหตุ
  • ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขนาดห้องกว้าง 40 ตารางเมตร